Supervisie en coaching

In supervisie onderzoekt u uw eigen attitude, opvattingen, normen en waarden in uw werk. Daarbij kijkt u hoe u op uw eigen persoonlijke wijze vorm aan uw vak geeft. In contact met de patiënt, met collega’s, medewerkers, en met aandacht voor omgeving en maatschappij. Door bewust te zijn van gevoelens en gedachten, eigen ervaringen, eigen normen en waarden, eigen kracht en kwetsbaarheid kunt u bewuster keuzes maken.
Waar bent u tevreden over in uw eigen aanpak, wat wilt u veranderen? Waar wilt u de verantwoordelijkheid voor nemen en wat wilt u niet op uw bord nemen?

Door daar in supervisie over na te denken en door keuzes te maken in hoe u dingen aanpakt kan supervisie bijdragen aan een beter en plezieriger persoonlijk professioneel
functioneren.

Supervisie werkwijze:

Supervisie kan individueel of in een kleine groep. We werken met wat u zelf heeft meegemaakt en wilt bespreken. U bepaalt zelf uw doelen en wat u in supervisie inbrengt. Supervisie is een serie van 8 tot 10 bijeenkomsten van circa een uur bij individuele supervisie en van 12 tot 14 bijeenkomsten van circa 2 uur bij groepssupervisie.
Buiten de bijeenkomsten bereidt u zich voor door uw inbreng op te schrijven. Na een bijeenkomst schrijft u uw ervaringen op.

Bij coaching onderzoekt u uw persoonlijke vaardigheden zodat u die verder kunt ontwikkelen en kunt inzetten in uw werk. Coaching richt zich op wat u wilt bereiken in uw
 werk, binnen de kaders van de organisatiedoelstellingen, organisatievisie en missie.

Coaching werkwijze:

Bij coaching wordt u individueel begeleid. Meestal zijn 3 tot 6 bijeenkomsten van circa een uur voldoende om de gestelde doelen te bereiken.

Gespreksleider visitatie huisartsen

Vanaf 2016 zijn huisartsen verplicht om voor hun herregistratie een visitatietraject te volgen.
Het belangrijkste onderdeel daarvan is de bespreking van de resultaten van een feedbackronde onder patiënten, collega’s, medewerkers
en zorgprofessionals uit uw netwerk. Het is een goede gelegenheid om eens stil te staan bij de waardering die anderen hebben betreffende
de samenwerking met u. Wat zijn uw sterke kanten en wat zijn uw minder sterke kanten uit het perspectief van de mensen met wie u werkt?
Wat wilt u behouden en zijn er ook zaken die u wilt veranderen?
Graag zal ik dat gesprek met u aangaan.